SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Udgravninger sommeren 2017 på Ågård Bjæverskov samt Salby ved Ejby:


14. maj Ølsemagle

Museets arkæologer har netop færdiggjort en lille udgravning forud for et nyt husbyggeri i en landsby uden for Køge. Feltet var kun 300m2 stort, men der blev registreret hele 262 anlæg, primært stolpehuller og mindre gruber, hovedsageligt fra vikingetid/tidlig middelalder. Ved udgravningen blev blandt andet fundet østersøkeramik, en dobbeltsidet benkam, et fragment af en glimmerskifer-kværnsten, en hvæssesten samt mange dyreknogler.

Stort tak til amatørarkæologerne Ruth, Lejf, Birgit og Niels fra Sammenslutningen af Amatørarkæologer på Østsjælland. De tømte gruberne med graveske, så vi fik endnu flere fund, der kan hjælpe os med at datere og dermed forstå pladsen bedre


Udgravning 7-9. maj 2018 i Ølsemagle


Udgravning Kapelvej 2018

Udgravning Ågård og Gl. Kjøgegård sommer 2018

Birgit og Lejf

Niels, Lejf, Maja, Jens

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.


    

 

Jackie og Merethe på Gl.Kjøgegaard