SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

SAØ Udflugt 2016

Kære amatørarkæologer

Udflugt til Ringsted- og Sorøegnen, hvor vi endnu en gang følger i middelalderens fodspor

Turen går i år til de mærkelige jordvolde ved Haraldsted Sø, kaldet Ridebanen. Samme sted skal vi se resterne af herregården og voldstedet Valsøgård, der har haft kongeligt besøg.

Herefter skal den medbragte frokost indtages under tag ved Haraldsted Sø. På stedet er der toilet.

Efter frokosten køres til Sjællands eneste velbevarede rundkirke, nemlig Bjernede Kirke, som var opført af Sune Ebbesen, søn af Ebbe Skjalmsen og barnebarn af Skjalm Hvide.

Herefter til Pedersborg Kirke, hvor vi udover kirken skal se resterne af en rundkirke og de tilbageværende volde omkring Peder Thorstenson´s borg, hvoraf rester endnu findes under den nuværende kirke.

Som rosinen i pølseenden kører vi til slut til Fjenneslev Kirke, hvor netop Skjalm Hvide boede i sin stormmandsgård tæt ved Kirken - stamfaderen til den magtfulde sjællandske Hvideslægt.

Turen gennemføres lørdag d. 10. september i egne biler. Mødested ved Benløse Kirke kl. 10.30.

Vi forventer at afslutte dagen ca. kl. 16.30 ved Benløse Kirke.

Der udleveres kort ved Benløse Kirke med de forskellige lokaliteter, vi skal se.

Vel mødt

Ulla og Svend Åge


Ringsted kommune

Ridebanen og Vasøgård

- en historisk lokalitet -

(klik gem og åbn)

                Hent

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.