SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Årets arkæologer

Referat fra receptionen:


Kåring af årets arkæologer Svend Åge Tornbjerg og Ulla Fraes Rasmussen på Køge Museum  9. marts 2013


Der var mødt 30 medlemmer


Kjeld Ejdorf bød velkommen og meddelte bl.a. at det var 13. gang siden 1996 der blev holdt kåring af årets arkæolog.

Derefter læste Mette Arthury en artikel skrevet af prinsesse Margrethe: ”Ta' dog en skovl”.  Margrethe skrev artiklen til SKALK medens hun var arkæologistuderende ved Århus Universitet i 1959. Vi var mange der nikkede genkendende til Margrethes fortolkning og oplevelse af arbejdet med arkæologien.

Paul Christensen holdt en fin tale til Svend Åge og Ulla om bl.a. starten på deres virke på Køge Muesum om udgravningen af Kimmerslev mølle ved Borup fra Middelalderen. Paul kom selvfølgelig ind på det store arbejde disse to gennem mange år har gjort for amatørarkæologerne. Derefter blev de gyldne graveskeer, diplomer, graveøller samt blomster overrakt.

Dygtige Andreas Nielsen fra Køge Musikaftenskole underholdt en halv times tid med spansk guitarmusik.


Ref. Ruth Chistiansen.


          Andreas Nielsen

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.