SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Information til nye medlemmer i SAØ


Som deltager i arkæologigruppen kan man også deltage i de foredrag, studieture og udflugter, som Sammenslutningen af Amatørarkæologer arrangerer.


Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Østsjælland uddeler årligt en arkæologipris til Årets Arkæolog, som særlig anerkendelse for en særlig indsats, der er med til at fremme etik og renommé omkring den lokale kulturhistorie og arkæologien for amatørarkæologer i Østsjælland.


Samarbejdet mellem amatørarkæologerne og Køge Museum startede i 1964, hvor den første arkæologitruppe blev organiseret i Køge. Siden har det udviklet sig til konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem amatører og museum.


I 1995 gik flere lokale amatørarkæologigrupper under Køge Museums ansvarsområde sammen i en fælles organisation: Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Østsjælland.


Flere af SAØ’s amatørarkæologer anvender metaldetektorer, der er et vigigt redskab under rekognosceringer og ved udgravninger.


Du kan tilmelde dig til et bestyrelsesmedlem (se under kontakt) eller formanden Ruth Christiansen 4063 7118.


Kontingent for medlemmer:


Kontingent for året 2019 er kr. 75,-.


Indbetales til nyt konto nr.:  Reg. nr. 5368  Kontonr: 024 6237


Husk at anføre navn og adresse på alle indbetalinger  

Vedtægter hent

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.