SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Du kan kontakte bestyrelsen i Arkæologigruppen:

   

Formand Ruth Christiansen, Tlf: 40 63 71 18

Næstformand Paul Christensen, tlf: 57 52 20 05

Kasserer Jackie Stenderup, tlf: 28 43 85 86

Sekretær Birgit KristofSeferse allen, tlf: 27 31 96 46

Bestyrelsesmedlem Kit Eilersen, tlf: 40 81 35 35

1. suppleant Jess Mathiesen, tlf: 24 82 10 40

2. suppleant Lejf Kristoffersen, tlf: 29 66 76 86


Ruth Christiansen, mail: saoe@outlook.dk (ny, den gamle tjekkes stadig.

--------------------------------------------------

Generalforsamlingen den 23/4 2020 er aflyst og ny dato bliver 17/8 2020 i Bjæverskov Medborgerhus. Ale fremtidige aktiviteter er foreløbig aflyst. Når forholdene igen er normale, kommer vi tilbage med informationer.


Seneste nyhedsbrev:

                                                                                                          Medlems nyt februar 2020.

 

Kære medlemmer.

Vores årlige generalforsamling bliver torsdag den 23. april 2020 kl. 18.30 i Bjæverskov Medborgerhus, Lidemarksvej 110, 4632 Bjæverskov.

Dagsorden vedhæftet.

Inden generalforsamlingen får vi besøg af forsker professor emeritus Brian Patrick McGuire fra ”Forskningens Døgn”, som vil fortælle om: ”Hvornår blev Danmark Danmark? dansk identitet i fortid og nutid. Vi hører ofte historien om, hvordan Harald Blåtand skabte Danmark, men det er indlysende, at et land og et folk udvikles over flere århundreder. 

 

Følgende arrangementer er fra museer og div. Foreninger i området Sjælland, Lolland/Falster og Jylland.

Dette er til jeres orientering og til den enkeltes interesse om emnet, som dog alle handler om arkæologi og historie. Jeg vil løbende minde jer om de forskellige arrangementer og vi kan aftale indbyrdes om eventuelt samkørsel.

 

 

Vikingeborgen.

 

I 2014 opdagede arkæologer fra Museum Sydøstdanmark en hidtil skjult vikingeringborg lidt uden for Køge, – nærmere bestemt Lellinge. Vikingeborgen blev døbt ’Borgring’ og var den femte ringborg i Danmark. Siden fundet af vikingeborgen har museet haft stort fokus på sporene efter vikinger i tiden før- og samtidig med borgens eksistens samt det landskab, som vikingerne begik sig i. 

Til foredraget ”Vikinger på det østlige Sjælland” vil museumsinspektør, Maja K. Schultz, tage dig på en rejse tilbage i vikingetiden og fortælle om museets arbejde med stormandsgårde, vikingebebyggelser og flotte fund fra vikingetiden. Du vil ligeledes høre om arkæologernes arbejde i felten og på kontoret, hvor blandt andet ældre kortmateriale har givet vigtige oplysninger i arbejdet med at genskabe fortiden.

Sted: Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge

Dato og tid: 12. marts, 19.00 - 20.30 (dørene åbner 18.30 og lukker 18.55)

Pris i forsalg: 95 kr. (+billetgebyr).

Pris i døren: 105 kr.

Bemærk: Køge Museum råder ikke over elevator.

 

---------------------------------------

 

Åben udgravning i Rødby havn 7. april

Ved den åbne udgravning får du en unik mulighed for at se en forhistorisk megakonstruktion, som man normalt ikke støder på som arkæolog. Her er tale om et såkaldt hulbælte fra ældre jernalder. Det er 500 meter langt og op til 15 meter bredt, så det er noget af en konstruktion. Et hulbælte er en form for minefelt. Det består af rækker med tusindvis af små, tætstillede og tilspidsede pinde. De har skullet forsinke en fremrykkende fjende, som måtte sætte hastigheden voldsomt ned for ikke at få spiddet krigernes fødder og hestenes hove på de sylespidse pinde. Hulbæltet ved Rødbyhavn ligger strategisk mellem to vådområder, hvorved anlægget har afskærmet kontakten mellem kyst og indland. Hør om det spændende forsvarsværk, når Museum Lolland-Falster holder åben udgravning. Hvornår: kl. 13-16 Pris: gratis Mødested: meddeles senere.

 

Fortidsmindedag 26. april

I 2020 er det 100 år siden, at den rige fyrstegrav ved Hoby blev fundet. Graven indtager en særlig plads som et af de vigtigste nordeuropæiske gravfund fra ældre romersk jernalder. I anledning af årsdagen afholder Museum Lolland-Falster årets fortidsmindedag i Hoby med rundvisning og foredrag ved fundstedet.

Hvornår: kl. 13-15 Hvor: information om mødested kommer senere. Nationalmuseet.

 

 

Lola giver forskerne nye perspektiver.

 

En DNA-analyse af en klump birkebeg, der blev fundet under udgravningen til Femern Bælt-forbindelsen, giver et sensationelt billede af kvinden Lola, der levede for 5700 år siden. Metoden giver helt nye muligheder for forskerne.

Birkebegklumpen er langt fra det eneste arkæologiske fund, der er gjort i forbindelse med udgravningen, faktisk er der gjort flere tusinde spændende fund, mens arbejdet har stået på. Det får Museum Lolland-Falster til at åbne en udstilling med de mange genstande - og historierne om dem – på Stiftsmuseet i Maribo i juni. Nærmere herom senere.

 

Danefæ 2020 udstillingen i Kongernes Jelling

 

Her skal vi selvfølgelig også en tur til i løbet af sommeren.

Nærmere herom senere.

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.