SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Kåring af årets amatørarkæolog 2017


Indbydelse til reception lørdag den 4. marts 2017 kl. 12


på Køge Museum i skolestuen med indgang gennem porten i Nørregade i anledning af SAØ`s kåring af Årets amatørarkæolog og metaldetektoreksperten Kent Clausen.

Mød op og vær med til at hylde denne dygtige ekspert, som gennem mange år har betydet så meget for os amatørarkæologer og for arkæologerne i Museum Sydøstdanmark.

Alle er velkommen.

Arrangeret af:

Sammenslutningen af amatørarkæologer i Østsjælland SAØ


Referat fra kåringen af årets amatørarkæologKent Clausen på Køge Museum 4/3 2017.


Skolestuen på Museet var stillet til vores rådighed og der var mødt 25 personer op.


Efter velkomst og overrækkelsestalen blev den gyldne graveske overrakt samt diplom, graveøl og blomster.


Museumsinspektør Mette Madsen mødt op som repræsentant for museet samt en tekst fra Maja Schultz blev læst op.


Et rigtigt vellykket og hyggeligt arrangement

 


//foto.saoe.dk/#!album-9

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.