SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

SAØ (Sammenslutningen af amatørarkæologer i Østsjælland)


indkalder hermed til den ordinære generalforsamling

Onsdag den 11. april 2018 kl. 19 i Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge.


Vi starter med en orientering af Museumsinspektør Maja Schultz om de aktuelle projekter i øjeblikket.

Herefter generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne: Dagsorden

Pkt. 1  Valg af stemmetællere 2 stk.

Pkt. 2. Valg af dirigent og referent.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 6. Fastlæggelse af budget og kontingent.

Pkt. 7.    I.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

                   På valg er:

                   Formand Ruth Christiansen         

                   Sekretær Kit Ejlersen

                   Bestyrelsesmedlem Svend Bjørn Keil

               II. Valg af 2 suppleanter:  de nuværende er

                                                           Jess Mathiesen

                                                           Lejf Kristoffersen

               III. Valg af 2 bilagskontrollanter: de nuværende er

                                                                       Niels Kiullenberg

                                                                       Birgit Kristoffersen   

               IV.  Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant: ?

Pkt. 8.   Eventuelt                        Referat generalforsamling 11/04 2018 hent

                         

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.