SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ årsmødet 7/4 2014 på Museet


Der var 18 medlemmer mødt op.


Museumsinspektør Kristoffer Buck Pedersen indledte mødet med foredrag om ansvarsområderne Næstved, Vordingborg og Køge bl.a. om tilsynet med de fredede fortidsminder, udgravningerne på Borgcentret hvor man i voldgraven fandt et væltet tårn, oldtidsvejen ved Rønnede, møntsskat på 155 mønter i Stege fra 1600-tallet. Der har været 46 udgravninger i gang i 2013 og på danefæområdet i 2013 er der fundet 1600 genstande. Der er udgravninger i gang i Køge Kyst området, som først afsluttes i 2016, her mente Kristoffer, at der sikkert bliver "brug" for os samt udgravningerne ved Ølsemaglevej samt en stor ladning jord fra udgravningerne i Vordingborg bliver transporteret til Vasebækgård, som så her skal soldes og vores arbejdskraft skal nok blive udnyttet her. 

Kristoffer gjorde opmærksom på forskellige aktiviteter i nærmeste fremtid og henviste til yderligere oplysninger herom på www.museerne.dk.


Efter kaffepausen gik vi i gang med årsmødet.


Årsberetning:

Da formanden var fraværende berettede Ruth om aktiviteterne i årsberetningen for 2013:

3 bestyrelsesmøder, afskedsreception for Sv.Åge og Ulla samt kåring og uddeling af de gyldne graveskeer, 3 foredrag, årsmøde, Sjællandstræf i Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer, tur til Borgcentret i Vordingborg samt til Uppåkra ved Lund, julefrokost. Vi har deltaget i udgravninger i Karlstrup Mose, Toftegård, Transportcentret samt ved Solrød.


Regnskab:

Jackie fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Kontingent for 2015 kr. 60, vedtaget.

Bestyrelsen genopstiller, godkendt.


Eventuelt:

Jørgen Nielsen anmodede atter alle medlemmer af SAØ om medlemsskab af Museets Venner.

Det kom der en lang debat om, flertallet mente dog, at det skal være en frivillig sag, som det enkelte medlem selv må tage stilling til.


Mødet sluttede kl. 21.Årsberetning 2013  HENT

____________________

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.