SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ årsmøde på Køge Museum 19/3 2012


Dagsorden:


1. Årsberetning ved Ruth


2. Regnskab ved Kjeld


3. Kontingent


4. Webmaster Mette Arthury


5. Eventuelt


Der var mødt 25 medlemmer.


Pkt. 4.


Årsmødet startede med Mettes gennemgang af hjemmesiden, som er rigtig flot og brugervenlig med mange interessante links. Mette opfordrede medlemmerne til at bruge siden til indlæg og evt. links til relevante emner. Mette fik overrakt en lille tilkendegivelse for hendes arbejde med hjemmesiden.


Pkt. 1.


Årsberetningen - godkendt.


Pkt. 2.


Kjeld gennemgik regnskabet - der er d.d. en saldo på kr. 3.172.


Pkt. 3.


Kontingentet kr. 50 for år. 2013 blev vedtaget.


Pkt. 5.


Jørgen Nielsen kom med en opfordring til de medlemmer, som ikke er medlem af Køge Museums Venner om til at melde sig ind for at støtte Museet økonomisk. Ved et spørgsmål om hvor mange af de fremmødte, der er medlem af Venneforeningen viste det sig, at halvdelen allerede var tilmeldt. Det koster kr. 250 om året, men så får man også Museets flotte og interessante årbog.


Der var lidt delte meninger om forpligtigelsen til støtten af Museet udover det arbejde, som gravegruppen gør i marken ved at støtte på vores måde men også nyder vi godt af Museets faciliteter og gratis kaffe ved vores møder i SAØ.


Der blev debatteret lidt - som sædvanlig - om gravegruppernes fordelinger af de fire afdelinger. Enighed om, at der fortsættes som nuværende.


Kjeld afsluttede mødet med et meget interessant foredrag og billedfremvisning om Danmark set fra luften: Den globale opvarmning, CO2 og Ertebøllebopladser ved Køge Bugt.


Mødet sluttede kl. 21

 

                 

 

                             Årsberetning for 2012 HENT

                               Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.