SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

 

 


 Referat fra SAØ årsmøde på Køge Museum 28/3 2011

 

Til stede var mødt 29 medlemmer.


Kjeld bød velkommen og fremlagde årsberetning ifølge fremlagte udlæg.


Kontingent for 2012 blev vedtaget uændret kr. 50.

Kassebeholdningen den 27/3 2011 var på kr. 4084 og antal betalende

medlemmer samme dato var 34.


Herefter fortalte arkæolog Maja Schultz om den kommende udgravning på

jernbanen, om tidsplanen for udgravningens start måske ½ år frem i  løbet

af sommeren.


Hjemmeside: Mette Arthury har lavet i samarbejde med Kjeld en meget flot

hjemmeside, som hun gennemgik og efterlyste eventuelle forslag til ideer

samt opfordrede medlemmerne til at benytte siden til indlæg m.v.


Eventuelt:

Følgende taget til efterretning:

Der blev stillet forslag om at komme med gode ideer til kommende

udflugter/ture samt om at det var en god ide, at detektorfolk fik besked

inden udgravningerne gik i gang.

Jackie omtalte medlemskab af SDA (sammenslutningen af Danske

Amatørarkæologer) samt evt. nye omlægninger af museumssamarbejde

med Stevns.


Kjeld afsluttede med en meget interessant fremlægning af stormfloden og

dens skibe i 1872.


Mødet sluttede kl. 9.45.Webmaster: Referatet lagt på hjemmesiden 30. marts 2011.


Årsberetning for 2011  HENT

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.