SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ ordinært årsmøde 2015:


Mandag den 13. april kl. 19 i Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge.

Der var 20 medlemmer til stede.


Majken Ryeholm Etherridge arkæolog ved Museum Sydøstdanmark indledte mødet med et foredrag med billeder om udgravningerne ved Køge Havn samt udgravningerne bag Teaterbygningen.


Herefter årsmødet


Dagsorden:

1.Årsberetning:  Ruth fremlagde årsberetningen, som blev godkendt.


2.Regnskab: Jackie fremlagde årsregnskabet, som sluttede med et underskud på kr. 330 og en bankbeholdning pr. 31/12 2014 på kr. 1.199. Regnskabet blev godkendt.


3.Vedtagelse af kontingent for 2016 (bestyrelsen foreslår uændret kr. 60): kontingent godkendtes som uændret.


4.Eventuelt: Svend Bjørn fortalte om efterårsturen til Bornholm til udgravningerne samt besøget på Hammershus. Videoen herfra er lagt på hjemmesiden.


Jackie foreslår, at vi arrangere en tur til Uppåkra samt til Hoby igen i år.

Han melder ud, når det bliver aktuelt også omkring udgravningen og nedlæggelse af kabler i forbindelse med havmølleparken Kriegers Flak samt andet bl.a. til vandaflednings bassin.


Vi forventer, at Svend Åge arrangerer en tur for medlemmerne igen.


Niels mindede os om, at medlemmer af Køge Museums Venner kan bruge medlemskortet, som kan hentes på Museet efter 22/4-15, som adgang til museerne Sydøstdanmark (Køge, Næstved og Stege) samt rabat til Borgcentret i Vordingborg.

Mødet sluttede kl. 21.30


Ref. Ruth ChristiansenÅrsberetning for 2014  HENT

_______________________

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.