SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Aktivitetskalender for forår 2013


Indbydelse til reception:  lørdag den 9. marts kl. 11, Køge Museum

Uddeling af Den Gyldne Graveske til to arkæologer


Årsmøde 2013: onsdag den 3. april kl. 19

Årsmødet holdes i Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge


Tirsdag d. 26. februar: Fusionen og det nye museumslandskab. Vicedirektør Flemming Rieck vil fortælle om museumsfusionen og museumsinspektører fra de tre ’gamle’ museer vil fortælle om det arkæologiske landskab i deres ’gamle’ område.

Kl. 19 på Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge.


Tirsdag d. 19. marts: ”Vester Egesborg - en fundrig plads ved Dybsø Fjord, syd for Næstved”/ v. mus.insp. Jens Ulriksen.

Kl. 19 på Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge.


Tirsdag d. 23. april: Karlstrup mose og de nyeste udgravninger ved Engstrup stien / v. arkæolog, ph.d. Søren A. Sørensen.

Kl. 19 i Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge.


Lørdag d. 25. maj: Udflugt til Vordingborg, rundvisning på borgen og i udgravninger i voldgraven / v. arkæolog Lars Sass Larsen.

Nærmere detaljer følger.


(ret til ændringer forbeholdes)


Regn desuden med at der løbende vil komme information og invitation til deltagelse i forårets udgravninger i det omfang det er relevant.


Med venlig hilsen og på glædeligt gensyn,

mus.insp. Anna S. Beck, asb@museerne.dkStiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.