SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.


    

 

Aktivitetskalender for foråret 2012


Kære amatørarkæologer med og uden detektor


Året er begyndt med regn og storm, lad os håbe, at det ikke bliver en vane i 2012. Året bliver spændende med fortsættelse af både de arkæologiske forundersøgelser og udgravninger på motorvejsudvidelse og den nye banestrækning mellem København og Ringsted. Desuden fortsætter undersøgelserne ved Tunegård og på Skandinavisk Transportcenter ved Ølsemaglevej.


Tirsdag den 24. januar

Laserscanning fra luften og arkæologi

Mødested: Køge Museum kl. 19

Foredrag af Niels-Christian Clemmesen, Kulturstyrelsen. Ny metode til opmåling af terrænoverflader, hvor terrænet laserscannes fra luften. Kulturstyrelsen har på grundlag af scanningen udarbejdet reliefkort, som gør det muligt for bl. a. museerne at erkende hidtil ukendte fortidsminder - herunder agersystemer, gravhøje, befæstningsanlæg og voldsteder. Arr. SAØ.Lørdag den 18. februar

Markrekognoscering

Mødested: Højelse Kirke kl. 13

I tilfælde af sne eller kraftigt regnvejr aflyses markrekognosceringen


Mandag den 19. marts

Årsmøde i SAØ

Mødested: Køge Museum kl. 19

Arr. SAØ


Tirsdag den 27. marts

Nye jernaldergrave på Køgeegnen

Mødested: Køge Museum kl. 19.30 (Åben for alle interesserede)

Foredrag om Køge Museums nyeste arkæologiske udgravninger af rige jernaldergrave ved Ølsemagle og Tunegård nær Tune ved arkæologerne Mette Madsen og David Brink. Til sidst beretter arkæolog Anna S. Beck om en plyndret grav ved Møllebankerne mellem Borup og Kløvested.


Lørdag den 16. juni

Udflugt til Sydvestsjælland

Mødested: Ved Køge Havn kl. 10 Udflugten foregår i egne biler (samkørsel), og der medbringes mad og drikke.

Vi skal se Tårnborg Slotsbanke, Herregården Espe, Boelslunde Kirke, herregårdene Borreby og Holsteinborg, gård og kirke ved Fyrendal, for endelig at slutte af ved jættestuer og dysse ved Strids Mølle. (Kort udleveres på Køge Havn). 


Se museets øvrige aktiviteter på www.koegemuseum.dk


Med venlig hilsen


Svend Åge Tornbjerg