SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.


    

 

Vi vil gerne lørdag den 30. september genoptage de tidligere vellykkede ture til Skåne, hvor vi blandt andet har fulgt de fortsatte spændende udgravninger af vikingetiden i Uppåkra/ Uppråka (dansk). Turen sker i samarbejde med Sammenslutningen af amatørarkæologer i Østsjælland (SAØ).

I år har vi planlagt først at starte med at køre op til Borgeby Slot nord for Lund - der nu er kunstmuseum, men hvor der tidligere har ligget en vikingeborg. I 1974 fremlagde Ricard Holmberg en teori om, at der havde været en trelleborg i Borgeby. Teorien byggede på luftfotos af udpløjede rester af en ringvold. I 1984 blev der foretaget udgravninger i området for at identificere kulturlagene på stedet og datere rester af bygninger. Udgravningerne fortsatte i 1990'erne. Ved en arkæologisk udgravning i 1998 blev det påvist, at det drejede sig om en af Harald Blåtands trelleborge. Anlægget i Borgeby ligner blandt andet de danske borge derved, at den har haft en V-formet voldgrav.

Poul Erik Lindelof har skrevet en lang artikel om de skånske vikingborge.

Herefter kører vi til Uppråkra hvor der er mulighed for at besøge cafeen og komme med på rundvisningen i graveområdet kl. 13. Besøgcentret lukker kl. 16. Man kan se mere på uppåkra.se

I Lund er det endvidere efterfølgende muligt at besøge Historiska Museet og Domkirken, der er Nordens største metropolitankirke grundlagt omkring 1100. 

Vi påtænker, at kørslen sker samlet i så få biler som muligt, og at man så deles om udgifterne til brændstof og broafgift pr. bil.

Turen starter fra parkeringspladsen ved Strøby Kirke kl. 8.30, og vi holder ind på parkeringspladsen lige før motorvejstilkørslen på Lyngvej (før transportcentret i Ølby) kl. 8.45. Her samler vi dem op, som vil møde her. Vi forventer at være tilbage i Strøby senest kl. 18.

Af hensyn til planlægning af samkørslen bedes interesserede deltagere melde tilbage til undertegnede inden mandag d. 25. september, herunder om man mangler kørelejlighed. Flere oplysninger kan ses på nedenstående link:


Med venlig hilsen

Jackie Stenderup

Tlf. 2843 8586

Her er der et link til www.borgebyslott.seBorgeby Slot

Deltagere fra APS + SAØ

Udgravning Uppåkra