SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland


Godt nytår til alle.


Jackie har IGEN været initiativtager til et spændende arrangement:

Vi starter vores aktiviteter i 2016 med et besøg på Køge Museum i slutningen af januar.


Kulturarvschef Kristoffer B. Pedersen har tilbudt at give en omvisning på museet for medlemmerne af bl.a. vores forening med fokus på udstillingerne af de arkæologiske fund, herunder især graven fra Strøby Egede.


Omvisningen er planlagt til at finde sted fredag den 29. januar fra kl. 16.00 til 17.00.

Af hensyn til en praktisk begrænsning i antallet af deltagere (højst 20) vil tilmelding ske efter først til mølleprincippet, og man bedes derfor snarest give en tilbagemelding til, om at du/ I ønsker at deltage.   

Tilmelding skal ske til Jackie via mail til jackie@stenderup.dk


Endvidere kan jeg oplyse, at Danmarks Borgcenter afholder et foredrag i Vordingborg om den nye Borgring ved Køge torsdag d. 28. januar kl. 19.  Nærmere om sted og billetpris findes på museets hjemmeside.


Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.