SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ stiftende generalforsamling


Mandag den 10. april 20017 i Den Gule Hal, Køge


Tilstede:  22 medlemmer var mødt op.


Museumsinspektør Maja Schultz indledte med foredrag om udgravningerne på Stevns, på Borgringen, Ågård ved Bjæverskov samt detektorfund.


Pkt. 1. Valg af stemmetællere.:

Birgit Svendsen samt Merete Jensen blev valgt.


Pkt. 2. Valg af dirigent:

Poul Erik Jensen blev valgt.


Pkt. 3. Årsberetning:

Ruth læste årsberetningen. Se den på www.saoe.dk under Arkiv referat fra årsmøde 2017.


Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab:

Jackie fremlagde regnskabet for 2016. Året sluttede med et overskud på kr. 1.224 og bankbeholdning på kr. 3.020. Regnskabet blev godkendt.


Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.


Pkt. 6. Budget godkendt. Vedtagelse af kontingent for 2017:

Uændret kr. 60.


Pkt. 7.  I

            Valg af bestyrelsesmedlemmer:

            Jackie Stenderup valgt for 2 år.

            Poul Christensen valgt for 2 år.

            Kit Ejlersen valgt for 1 år.

            Svend Bjørn Kiel valgt for 1 år.

            Ruth Christiansen valgt for 1 år.

            II

            Valg af 2 suppleanter:

            Jess Mathiesen blev valgt som 1. supp.

            Lejf Kristoffersen blev valgt som 2. supp.


Pkt. 8. Eventuelt:

1.Der blev fremsat ønske om i fremtiden igen arrangement af mark rekognosceringer. Tages op.

2.Hvorfor nu lave klubben om til en forening? Fordi med regler og retningslinjer kan der arbejdes mere målrettet. Bestyrelsesarbejdet lettes samt særdeles det regnskabsmæssige og oprettelse af bankkonto. Lettere ved at søge fonde. Jackie kunne berette om tilskuddet, der er tilgået Stevns Gruppen til udgivelse af tryksager. Strukturen med de 4 grupper nedlægges, da de alligevel ikke er synlige.

3.Sammenlægningen med APS Stevns gruppen var igen til debat. De to foreninger har meget tilfælles og arbejder for de samme interesser. Flere medlemmer betaler kontingent begge steder. Arbejdet med sammenlægningen skal selvfølgelig beskrives præcis fra begge foreninger. Der arbejdes videre med dette projekt.

4.Jackie omtalte vores næste arrangement foredrag om Hoby Graven med Susanne Klingenberg søndag den 30/4 i Den Gule Hal. Der skal være mindst 20 tilhørere. Der er ingen tilmelding og gratis adgang.

5.Vores hjemmeside skal være mere synlig ved f.eks. at web adressen www.saoe.dk bliver indsat i en skabelon i foreningens brevhoved. Ny skabelon bliver udarbejdet.

6.Skal vi have en profil på Facebook?  i så fald hvem gør det?Mødet sluttede kl. 21.30.


Ref. Kit Ejlersen/Ruth Christiansen                                 


Dirigent Poul Erik Jensen__________________________


Jackie Stenderup _________________________


Paul Christensen  _________________________


Kit Ejlersen  _____________________________


Ruth Christiansen ________________________


Svend Bjørn  Kiel ________________________


1.suppl. Jess Mathiesen  __________________________


2.suppl. Lejf Kristoffersen  ________________________
                               Årsberetning 2016 hent

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.