SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland


Information om SAØ


SAØ´ s formål er at fremme det arkæologiske og kulturhistoriske arbejde i Køge Museums ansvarsområde.


SAØ  er en forening for amatørarkæologer i Østsjælland. Flere af vore medlemmer bor alligevel langt uden for museets område, men vil gerne hjælpe til i fællesskab med museet og andre amatørarkæologer.


Arkæologigruppen betaler pt. et årligt kontingent på 75 kr. Vi har navne, adresser, telefonnumre og mailadresser, så vi hurtigt kan komme i kontakt med alle, når der er nyheder, møder, udgravninger, ekskursioner eller andet vigtigt.


Vi arbejder altid i forståelse med Køge Museum og dets professionelle arkæologer og medarbejdere. Dette frivillige arbejde for museet giver alle amatørarkæologer mulighed for at opbygge erfaring og viden om oldtidens liv og levned. Det bliver som regel til en livslang hobby for den enkelte. Alle kan deltage og prøve.


Det giver en fanstastisk glæde at være med til at udgrave flere tusind år gamle fund, der for første gang siden oldtidsmenneskene forlod stedet, nu atter dukker op i lyset. Glæden over naturen og historien er et fælles træk for amatørarkæologer. Resultaterne styrker lokalsamfundets historiske sans og selvfølelse, og giver Køge Museum mulighed for at beskrive nye sider af Danmarkshistorien.


Amatørarkæologerne får lov til at følge processen fra udgravning over registrering og konservering til udstilling af genstandene. På Vasebækgård ved Køge kan du nogle aftener i vinterens løb deltage i forskelligt registreringsarbejde og blive klogere, sammen med de andre amatørarkæologer.
Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.