SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Sjællandstræf 2016 i Osted.

Søndag den 2. oktober kl. 10-16

Nye og spændende fund fra Nordsjælland præsenteret af Museum Nordsjælland

Igen i år mødes vi i de inspirerende rammer på Osted Fri- og Efterskole, 10 km sydvest for Roskilde. Da pladsen i foredragssalen tillader det, kan medlemmer tage familien med – også interesserede børn og unge. Alle under 18 år kommer ind for halv pris, en halvtredser. Pris for øvrige deltagere: kr. 100. Eftermiddagskaffe: kr. 25.

Reserver allerede dagen nu i din kalender! Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske hos SDA’s sekretær, John Petersen, e-mail: oldmiden@gmail.com eller tlf. 44 99 46 47. John har ikke telefonsvarer.

Dagens program:

•09:30-10:00 Ankomst, kaffe og betaling

•10:00-10:10 Velkomst

•10:10-11:10 Museumsinspektør Claudio Casati:


Salpetermosens glæder – liv og død på søens bred

Siden 2012 har Museum Nordsjælland udgravet en række lokaliteter i den sydlige del af Salpetermosen. Det viser sig nu at Salpetermosen har været hjemsted for mennesker op igennem en lang periode af oldtiden. Foredraget fortæller om udgravningerne og de mange fine fund.

•11:10-12:10 Museumsinspektør Thomas Jørgensen:


Novo Nordisk Vest – jernalder i gode mængder.

De seneste 20 års udgravninger har resulteret i mange bopladser fra jernalderen. Det hører dog stadig til sjældenhederne i Nordsjælland, at man får mulighed for at undersøge et større bopladsområde med bopladsspor fra tiden omkring 5. til 8. århundrede, med masser af gode og spændende fund.

•12:10-13:30 Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i skolens kantine. Drikkevarer kan købes

•13:30-14:30 Museumsinspektør Klaus Hvid:


Favrholm Ladegårdsmølle – møllen der forsvandt og dukkede op flere steder.

Vandmøller er ikke hverdagskost for arkæologer. Markerne syd for Hillerød gemte på hele to af slagsen – både en træbygget og en stenbygget. Begge møller afspejler den samme ladegårdsmølle, som nedrives og opføres på forskellige steder, inden den i 1800-tallet nedrives for sidste gang, og erstattes af en vindmølle.

•14:30- 15:00 Kaffepause

•15:00-16:00

•16:00 Afslutning


Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.