SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Information til nye medlemmer i SAØ

 

Som deltager i arkæologigruppen kan man også deltage i de foredrag, studieture og udflugter, som Sammenslutningen af Amatørarkæologer arrangerer.

 

Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Østsjælland uddeler årligt en arkæologipris til Årets Arkæolog, som særlig anerkendelse for en særlig indsats, der er med til at fremme etik og renommé omkring den lokale kulturhistorie og arkæologien for amatørarkæologer i Østsjælland.

 

Samarbejdet mellem amatørarkæologerne og Køge Museum startede i 1964, hvor den første arkæologitruppe blev organiseret i Køge. Siden har det udviklet sig til konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem amatører og museum.

 

I 1995 gik flere lokale amatørarkæologigrupper under Køge Museums ansvarsområde sammen i en fælles organisation: Sammenslutningen af Amatørarkæologer i Østsjælland.

 

Flere af SAØ’s amatørarkæologer anvender metaldetektorer, der er et vigigt redskab under rekognosceringer og ved udgravninger.

 

Du kan tilmelde dig til et bestyrelsesmedlem (se under kontakt) eller formanden Ruth Christiansen 4063 7118.

 

Kontingent for medlemmer:

 

Kontingent for året 2018 er kr. 60,-.

 

Indbetales til Reg. nr. 2362 Kontonr: 4393 280 412

 

Husk at anføre navn og adresse på alle indbetalinger

 

Vedtægter hent

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________