SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Nationalmuseet

Danmarks Oldtid

Ny Vestergade 10 København

Tlf. 33 13 44 11

Museets åbningstider:

Tirsdag-søndag kl. 10-17

www.natmus.dk

Gratis adgang

 

 

 

 

 

 

Stevns Oldtid

 

 

 

 

 

 

SKALK

 

Koegemuseum.dk

Køge Museum

 

Museerne.dk

Museerne i Vorddingborg

Oestsjaellandsmuseum.dk

Østsjællands Muserne og Stevnsfortet

 

Arkaeologi-sda.dk

SDA -Sammenslutningen af Danske

Amatørarkæologer

 

Roskildemuseum.dk

Roskilde Museum

 

Vikingeskibsmuseet.dk

Vikingeskibsmuseet Roskilde

 

dkconline.dk

Fund og Fortidsminder

 

_____________________________________

Borgring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selv nærmere på området via Fund og fortidsminder under Kulturstyrelsen. 500 m øst for Gammel Lellingegård, syd for Salbyvej og vest for motorvejen. Kan du finde “cirklen” med vikingeborgen? Eller prøv med Kraks kort og luftfoto.

Ref. Kjeld Ejdorf formand

_____________________________________

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________