SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

SAØ (Sammenslutningen af amatørarkæologer i Østsjælland)


indkalder hermed til den ordinære generalforsamling

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19 i Bjæverskov Medborgerhus, Lidemarksvej 110, 4632 Bjæverskov

Generalforsamling med dagsorden iflg. Vedtægterne: Dagsorden


Pkt. 1  Valg af stemmetællere 2 stk.

Pkt. 2. Valg af dirigent og referent.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.

           Forslag skal være  formanden i hænde senest 14 dage før

           generalforsamlingen.     

Pkt. 6. Fastlæggelse af budget og kontingent.

Pkt. 7. I.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

                 På valg er: Kasserer Jackie Stenderup         

                 Næstformand Paul Christensen

            II. Valg af 2 suppleanter:  de nuværende er

                                                       Jess Mathiesen

                                                       Lejf Kristoffersen

            III. Valg af 2 bilagskontrollanter: de nuværende er

                                                                   Niels Kullenberg

                                                                   Birgit Kristoffersen

            IV. Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant: Nuværende er

                                                                              Linea Kullenberg

Pkt. 8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen hent

Stiftet 4. januar 1995 

                                                      


Seneste nyt 


Referater se Arkiv


   

                                               


Køge Museum

   Nørregade 4, 4600 Køge

       www.koegemuseum.dk

  

   

   

          

       


    ________________________

 

Om Dronning Margrethe

som arkæolog.