SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Referat fra SAØ årsmøde 19/4 2016 i Den Gule Hal

 

Tilstede: 22 medlemmer var mødt op.

 

Museumsinspektør Nanna Holm indledte med foredrag om udgravningen af Borgringen indtil nu og fortalte om det fremtidige planlagte projekt. Se fotos på www.saoe.dk Aktiviteter.

 

Pkt. 1. Valg af stemmetællere.:

Leif Kristoffersen og John Andersen blev valgt.

 

Pkt. 2. Valg af dirigent:

Paul Christensen blev valgt.

 

Pkt. 3. Årsberetning:

Kjeld læste årsberetningen. Se den på www.saoe.dk under Arkiv referat fra årsmøde 2016.

 

Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab:

Jackie fremlagde regnskabet for 2015. Året sluttede med et overskud på kr. 597 og bankbeholdning på

kr. 1.796. Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 5. Vedtagelse af kontingent for 2016:

Uændret kr. 60.

 

Pkt. 7. Behandling af forslag til fusion med amatørarkæologerne på Stevns:

Debatten gik frem og tilbage bl.a. med lidt delte meninger om de 4 grupper stadig skal bibeholdes. Ved sammenlægningen bliver det en forening med vedtæger og har således mulighed for at søge tilskud og større mulighed for at søge tilskud fra fonde.

De 2 foreninger arbejder tæt sammen om arrangementer, har godt fællesskab og fælles interesser.

Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som diskuterer emnet og efterfølgende fremlægges forslag for alle medlemmerne fra begge foreninger.

 

Pkt. 8. Eventuelt.

Niels Kullenberg - medlem af bestyrelsen i Køge Museums Venner – meddelte, at Museets Venner i hele 2016 ved fremvisning af medlemskort kommer gratis på besøg på Borgringen samt rabat på de andre museer under MuseumSydøstdanmark.

Jackie meddelte, at Maja har brug for hjælp på udgravningen ved St.Heddinge.

 

Mødet sluttede kl. 21.30.

 

 

Ref. Ruth

 

Årsberetning 2015 hent

____________________

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________