Aktivitetskalender for foråret 2012

 

Kære amatørarkæologer med og uden detektor

 

Året er begyndt med regn og storm, lad os håbe, at det ikke bliver en vane i 2012. Året bliver spændende med fortsættelse af både de arkæologiske forundersøgelser og udgravninger på motorvejsudvidelse og den nye banestrækning mellem København og Ringsted. Desuden fortsætter undersøgelserne ved Tunegård og på Skandinavisk Transportcenter ved Ølsemaglevej.

 

Tirsdag den 24. januar

Laserscanning fra luften og arkæologi

Mødested: Køge Museum kl. 19

Foredrag af Niels-Christian Clemmesen, Kulturstyrelsen. Ny metode til opmåling af terrænoverflader, hvor terrænet laserscannes fra luften. Kulturstyrelsen har på grundlag af scanningen udarbejdet reliefkort, som gør det muligt for bl. a. museerne at erkende hidtil ukendte fortidsminder - herunder agersystemer, gravhøje, befæstningsanlæg og voldsteder. Arr. SAØ.

 

 

Lørdag den 18. februar

Markrekognoscering

Mødested: Højelse Kirke kl. 13

I tilfælde af sne eller kraftigt regnvejr aflyses markrekognosceringen

 

Mandag den 19. marts

Årsmøde i SAØ

Mødested: Køge Museum kl. 19

Arr. SAØ

 

Tirsdag den 27. marts

Nye jernaldergrave på Køgeegnen

Mødested: Køge Museum kl. 19.30 (Åben for alle interesserede)

Foredrag om Køge Museums nyeste arkæologiske udgravninger af rige jernaldergrave ved Ølsemagle og Tunegård nær Tune ved arkæologerne Mette Madsen og David Brink. Til sidst beretter arkæolog Anna S. Beck om en plyndret grav ved Møllebankerne mellem Borup og Kløvested.

 

Lørdag den 16. juni

Udflugt til Sydvestsjælland

Mødested: Ved Køge Havn kl. 10 Udflugten foregår i egne biler (samkørsel), og der medbringes mad og drikke.

Vi skal se Tårnborg Slotsbanke, Herregården Espe, Boelslunde Kirke, herregårdene Borreby og Holsteinborg, gård og kirke ved Fyrendal, for endelig at slutte af ved jættestuer og dysse ved Strids Mølle. (Kort udleveres på Køge Havn).

 

Se museets øvrige aktiviteter på www.koegemuseum.dk

 

Med venlig hilsen

 

Svend Åge Tornbjerg

 

 

SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________