Aktivitetskalender for efteråret 2011

 

Kære amatørarkæologer og andre interesserede

 

Køge Museum er i gang med en af de travleste perioder for arkæologien nogen sinde. Forundersøgelserne i forbindelse med udvidelsen af motorvejen samt jernbaneforbindelsen mellem København og Ringsted er gået i gang. Vi er ligeledes i gang med store undersøgelser ved Tunegård. Foredrag herom på Greve Museum v. David Brink d. 14. september kl.19 (fri entre). Museet skal, sammen med Museerne Vordingborg, foretage en begrænset forskningsudgravning på Toftegård ved Strøby. Vi skal også forsætte på Transportcenteret inden længe med en forundersøgelse af 27 ha. Endelig skal vi i gang igen på Møllebankerne ved Borup.

 

 

Onsdag d. 21. sept. kl. 16

Rundvisning på Tunegårdudgravningen i Tune

Mødested: Ved skurvognen på Ny Rendebjergvej (indkørsel fra enden af Tunegårdsvej)

 

 

Oktober

Udgravningen på Toftegård ved Strøby Der udsendes nærmere besked pr. mail (og brev) om tidspunktet.

 

Tirsdag d. 8. nov. kl. 19

Foredrag om ”Troja´s guld”

Klassisk filolog Mette Arthury fortæller.

Mødested: Køge Museum kl. 19. (Arr. SAØ).

 

Tirsdag d. 22. nov. kl. 19

Jernbaneforbindelsen mellem København og Ringsted

Projektleder Maja Kildetoft Schultz fortæller om de seneste resultater fra de arkæologiske forundersøgelser på banestrækningen.

Mødested: Køge Museum kl. 19.

 

Tirsdag d. 29. nov. kl. 18

Julefrokost på Køge Museum

Mødested: Køge Museum kl. 18.

Tilmelding pr. mail (svend.aage.tornbjerg@koegemuseum.dk) senest den 24. nov. gerne med et bud på, hvad der medbringes af mad.

Drikkevarer leveres af Køge Museum.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Se museets øvrige aktiviteter på www.koegemuseum.dk

 

Med venlig hilsen

 

Køge Museum

Svend Åge

Mobiltlf. 23292394

 

 

SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________