SAØ - Sammen-

slutningen af

Amatørarkæologer

i Østsjælland

Kære amatørarkæologer

Udflugt til Nordsjælland, hvor vi følger i middelalderens fodspor

Turen går fra Roskilde mod Lynge, hvor vi hvor skal se ruinen efter Bastruptårnet, opført i 1100-tallet af Ebbe af Bastrup, og som var et rundt tårn ca. 21 m i diameter og med 6 m tykke vægge bestående af kamp og frådsten omgivet af vold og grav.

Herefter går turen til ruinen af Æbelholt Kloster ved Hillerød. Her er der mulighed for at se et lille museum mod entré, der viser lidt om de 800 skeletter udgravet på stedet, ellers skal vi se nærmere på Æbelholt Klosterruin. Forhistorien er, at abbed Vilhelm blev til tilkaldt fra Paris af Roskildebispen for at få sat skik på Augustinerklostret (opført på Eskildsø i Roskilde fjord) som prægedes af ”vellevned” m.v. Her fik han sat skik på klostret, som flyttedes til Æbelholt i 1175, hvor det nyopførte kloster efterhånden hørte til et af Danmarks største. Fundamentet til næsten hele klosteranlægget er mere eller mindre bevaret og kan ses i dag.

Her skal den medbragte frokost m.v. indtages i det fri (medbring evt. klapstole).

Endelig skal vi herfra via Kregme til Dronningholm ved Frederiksværk, hvor vi skal se ruinerne af slottet sandsynligvis påbegyndt af Valdemar den Store i begyndelsen af 1180-erne og afsluttet af Valdemar Sejr o. 1200. Ifølge et sagn fik Dronning Dagmar slottet i morgengave ved deres bryllup. Slottet blev anvendt som forsvarsværk en enkelt gang - under et bondeoprør, og det hærgedes af brand i 1525 og blev nedrevet i 1557, hvor en del byggematerialer blev genanvendt ved opførelsen af Frederiksborg Slot.

Turen gennemføres søndag d. 23. august Kl. 10 i egne biler. Mødested ved Lyngvej (Ølby) P-plads nær frakørsel 32 og/eller P-pladsen ved Maglekilden, Maglekildevej i Roskilde Kl. 10.45.

Vi forventer at afslutte dagen ca. kl. 16.30 på P-pladsen i Roskilde.

Vel mødt

Ulla og Svend Åge

 

Bastruptårnet

Æbelholt Kloster

Bastruptårnet

Æbelholt Kloster

Dronningholm

Stiftet 4. januar 1995

 

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge

www.koegemuseum.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________